• Български
  • Турски
  • Гръцки
  • English

Добре дошли!

Целта ни е да Ви запознаем с методиката на работа в нашия кабинет, в която съчетаваме класическата неврология с ирисова диагностика, като допълнителна диагностична методика и природолечение - билкова и хомеопатична терапия. Чрез неврологичния преглед и ирисовата диагностика се стараем да стигнем до първопричината на заболяването, а с помощта на природолечебните методики, освен класическите лекарствени средства, до по-добри резултати в лечението. Наш основен принцип е

PRIMUM NON NOCERE - преди всичко не вреди !