Заболявания на нервна система при деца


Неврози в детска възраст - често срещан проблем, възникващ в резултат на нарушени взаимоотношения, най-вече родители-деца, но и учители-деца и меду тях самите; биват много видове, най-често:
  • страхова невроза - страх от тъмнина, от раздяла, от детска градина или училище и др.
  • натраплива невроза - повтаряне на определени фрази или действия.
  • депресивни неврози - подтиснатост, лошо настроение и плачливост и др.
  • психосоматична симптоматика - оплаквания от различни органи на психична основа.
  • сексуални неврози
  • невротична занемареност и др.
Резултатни при тези състояния,освен конвенционалните средства са билкова терапия и хомеопатия.
Детски церебрални парализи във всичките им форми и често придружаващите ги изоставане в психо-речево развитие, епилептичен синдром и др. Паралелно с физиотерапия и рехабилитация, подходяща е метаболитна терапия по метода на Проф.Хохлов.
  • Паметови смущения - удачни са билко лечение и метаболитна терапия.
  • Дефицит на внимание - удачни са билко лечение и метаболитна терапия.
При необходимост от гама нож,позитронна емисионна томография и други диагностични и терапевтични методики,все още не налични в България - Д-р Садъков е оторизиран представител на верига болници Аджъбадем-Истанбул,филиал на Харвартски университетски болници САЩ.

www.acibademinternational.com
www.acibadem.com.Tr/English