ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα του συνδιασμού της κλασικής νευρολογικής εξέτασης με την ιριδοδιάγνωση είναι τα εξής:

  • Η δυνατότητα εφαρμογής της προσωπικής προσέγγισης στο κάθε ασθενή
  • Η θέση γρήγορης και ακριβής διάγνωσης
  • Η αποκάλυψη της βασικής αιτίας της ασθένειας

Τα πλεονεκτήματα του συνδιασμού της κλασικής νευρολογικής εξέτασης με την φυσιοθεραπεία – βότανα και ομοιοπαθητική είναι τα εξής:

  • Σύνθετη και ταυτόχρονη επίδραση πάνω σε μερικά άργάνα και συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού που παρέχει τη δυνατότητα ώστε να ιατρευθεί η βασική αιτίας της ασθένειας ενώ τα συμπτώματα εξαφανίζονται φυσικά και εκ των υστέρων.
  • Πιό γρήγορα αποτελέσματα
  • Λιγότερες παρενέργειες