ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Η εξέταση περιλαμβάνει λήψη ιστορικού – ερωτήσεις προς τον ασθενή σχετικά με τα παράπονά του, λήψη της νευρολογικής κατάστασης και ιρισοδιάγνωση. Τίθεται προσωρινή διάγνωση καθώς σε περίπτωση ανάγκης διεξάγονται επιπρόσθετες εξετάσεις και δίνονται συμβουλές.

Η ιριδοδιάγνωση αποτελεί μία διαγνωστική μέθοδος στην οποία μέσω εξέτασης της ιρίδας με ειδικό μηχάνημα – ιριδοσκόπος λαμβάνουμε πληροφορίες περί της κατάστασης όλων των οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου σώματος. με ειδικό μηχάνημα – ιριδοσκόπος λαμβάνουμε πληροφορίες περί της κατάστασης όλων των οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου σώματος. Η διαγνωστική αυτή αποτελεί μιά γρήγορη διαγνωστική μέθοδος screening και είναι εντελώς ακίνδυνη.

Η πιο σημαντική πληροφορία που λαμβάνουμε χάρη στην ιριδοδιάγνωση είναι ο καθορισμός της ιδιοσυστασίας του ασθενούς την οποία αποκαλούμε ιριδικός τύπος ιδιοσυστασίας.of the patient, which we call Έτσι λαμβάνουμε πληροφορίες σε ποιές αρρώστιες είναι ευπαθής ο κάθε ασθενής. Αθτό μας επιτρέπει να σχηματίσουμε την προσωπική προσέγγιση στη διαγνωστική, στο προφίλ και στη θεραπεία. Όπως και κάθε άλλη διαγνωστική μέθοδος έτσι και η ιριδοδιάγνωση έχει τις δυνατότητες και τα όριά της τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουμε