• English

Предимства

Предимствата на съчетаване на класически неврологичен преглед с мануална и ирисова диагностика е :

  • възможността за индивидуален подход към всеки един пациент
  • поставяне на бърза и по-точна работна диагноза
  • намиране първопричината на заболяването

Предимствата при съчетаване на класическо неврологично лечение с мануална терапия и природолечение - билки и хомеопатия са:

  • комплексно,едновременно повлияване на няколко органа и системи на човешкия организъм, което дава възможност да се лекува първопричината на заболяването, а симптомът отзвучава естествено в последствие
  • мануалната терапия отстранява първопричината за болка в гръбнак и стави, при липса на изразени дегенеративни изменения
  • по-бърз ефект
  • по-малко странични ефекти