• English

Какво включва прегледа

Прегледът включва снемане на анамнеза - разпитване на пациента за оплакванията, снемане на неврологичен статус, при проблеми с гръбнак или стави - мануална диагностика и ирисова диагностика. Поставя се работна диагноза, при необходимост се провеждат допълнителни изследвания и консултации. Мануална диагностика представлява диагностициране на проблеми в гръбнак и стави.

Ирисовата диагностика е диагностична методика, при която чрез оглеждане на ириса със специялен за това апарат - иридоскоп,получаваме информация за състоянието на всички органи и системи в човешкото тяло. Това е бърза, скринингова диагностична методика и е напълно без- вредна.

Най-важната информация, която получаваме от ирисовата диагностика е определяне на конституцията на пациента, което наричаме ирисов конституционален тип. Така ние получаваме информация към какви заболявания е предразположен всеки пациент. Това ни дава възможност за индивидуален подход в диагностика, профилактика и лечение. Както всяка друга диагностична методика и ирисовата диагностика има свои възможности и граници, които не бива да се прескачат.