ΕΠΑΦΕΣ:

Address:


Πόλη Πλόβντιβ, λεωφ. «Αλ. Σταμπολίϊσκι» 107
Ιατρικό και οδοντιατρικό κέντρο «ΙΟΥΖΕΝ ΠΟΛΑΧ»
Ορ.1 γραφ. 4

Phone numbers:


Τηλ. 032 / 39 18 39
GSM: 0898 / 721 927

Προσωπική ιστοσελίδα:


http://d-rsadakov.com

E-mail:


Sadakov@abv.bg