Αρχή

Ο σκοπός μας είναι να Σας συστήσουμε τη μέθοδο εργασίας του ιατρείου, στην οποία συνδυάζουμε την κλασική νευρολογία με την ιριδοδιάγνωση ως συμπληρωματική διαγνωστική μέθοδος και τη φυσιοθεραπεία – βοτανοθεραπεία και ομοιοπαθητική. Με τη νευρολογική εξέταση και την ιριδοδιάγνωση προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τη βασική αιτία της ασθένειας ενώ με τη βοήθεια των μεθόδων φυσιοθεραπείας πέρα των κλασικών φαρμακευτιών ουσίων να επιτεύξουμε καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία.

Η βασική αρχή μας είναι PRIMUM NON NOCERE – πρώτα από όλα μη βλάπτεις.