• English

За Доктор Садъков

Д-р Садъков следва медицина от 1983 - 1989г. във ВМИ "И.П.Павлов" - гр. Пловдив. Основна специалност - неврология.

Проявява интерес и се обучава на ирисова диагностика като допълнителна диагностична методика от 1988г.
Последовател е на руската иридологична школа на проф. Велховер.

Във връзка е с американската иридологична асоциация - Д-р Марион Джонс и австралийската - Д-р Гари Озарко.
Обучавал се по мануална терапия в Болница Александровска - град София, в школата на Доц. Мълчанова, която е последовател на френската, мануално-терапевтична школа на др. Мейн.
Работил и специализирал билко лечение в природо научен център " Назар " - гр. Истанбул.

Завършил двугодишен курс по хомеопатия - Боарон. От 1998г. е на частна практика.